top of page

STICHTING


Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis is een organisatie die zich inzet voor het uitroeien van meisjesbesnijdenis, te beginnen in Mali. Wij zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en werken uitsluitend met vrijwilligers.

Missie

Ons doel is de preventie van vrouwenbesnijdenis en nazorg aan besneden meisjes en vrouwen in Mali en zo mogelijk ook in andere landen.
Op deze manier proberen wij de lichamelijke en mentale integriteit van meisjes en vrouwen te beschermen.

Primair proberen wij dit te bereiken door middel van het faciliteren van voorlichting.

Werkwijze
Hiertoe werken wij op projectbasis samen met lokale organisaties en/of campagnegroepen. 
Voor de financiering werven wij fondsen in Nederland, waarbij wij ook samenwerken met andere partijen, waaronder Stichting Wilde Ganzen en Stichting GeefGratis (gratis online donatiemodule). 

 

Het bestuur

Augustine Niaré is voorzitter van Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis.
Zij is maatschappelijk werker en heeft 2 volwassen kinderen. Kees van der Zanden is penningmeester en Judith Reining is secretaris. Zij is moeder van een jonge dochter en werkzaam als tolk. Daarnaast kan de stichting rekenen op vrijwilligster Paula Bouman.
Op de pagina Team stelt iedereen zich kort voor.

Beloningsbeleid

Zowel de 3 bestuursleden als de vrijwilligster werken op vrijwillige basis. Ook ontvangen zij geen vergoeding voor de kosten die zij voor de stichting maken.
Hierdoor gaan donaties bijna volledig (na aftrek van noodzakelijke kosten als het houden van een bankrekening en website) naar het project in kwestie.

 

Ontstaan stichting

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis is opgericht door Augustine Niaré. Augustine is in Mali geboren en getogen. Al jong begon zij met preventiewerk in haar familiekring, wat leidde tot de oprichting van twee lokale campagnegroepen: Tagnè (Vooruitgang), wat inmiddels een gerespecteerde NGO is in Mali, en Mousso Dambé (De waardigheid van de vrouw). Vanwege het gebrek aan financiële middelen voor laatstgenoemde, richtte zij vervolgens in 2014 de Nederlandse stichting op.

Beleidsplan en jaarverslag
Hier treft u ons huidige beleidsplan en het jaarverlag 2023 aan.

Oproep

Bent u ook van mening dat vrouwenbesnijdenis de wereld uit moet, en wilt u meedoen aan onze strijd? Dat kan op de volgende manieren:

  • Doneren aan de stichting/het huidige project. Dit kan ook rechtstreeks: zie onderaan.

  • Helpen met het organiseren van een crowdfundingsactie

  • Ons team komen versterken met mankracht en ideeën

Anker 1
Logo St. Stop Vrouwenbesnijdenis.png
bottom of page