MEER OVER ONS

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis is een organisatie die zich inzet voor het uitroeien van meisjesbesnijdenis, te beginnen in Mali. We zijn een club met gemengde achtergronden (klik op afbeelding voor aanvullende info). We werken op vrijwillige basis en doen dit naast onze dagelijkse bezigheden. Een aantal van ons is ook via GGD GHOR Nederland actief in de preventie van meisjesbesnijdenis in Nederland. Onze wens is dat meisjesbesnijdenis uitgeroeid wordt. Niet alleen in Mali, maar in de hele wereld.
Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis beoogt op korte termijn als ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangewezen te worden.

​Geschiedenis

De geschiedenis van onze stichting begint in 1990 in Mali. De oprichtster is dan 22 jaar en begint haar preventiewerk in de familiekring. In deze tijd is meisjesbesnijdenis een zeer gebruikelijke praktijk in haar land, en wordt het daar zelfs als noodzakelijk gezien. Toch lukt het haar om haar zussen te overtuigen om hun dochters niet te laten besnijden. 7 jaar later richt ze een campagnegroep op in haar geboortestad Kati, geheten Tagnè (vertaald: Vooruitgang). Deze groep is nu een nationaal bekende en zeer gerespecteerde non-gouvernementele organisatie (ngo). Als resultaat van de inzet van Tagnè is meisjesbesnijdenis in de stad Kati geheel uit het straatbeeld verdwenen; in het verleden ging dit namelijk gepaard met feestelijkheden. Ook hebben sinds de oprichting 251 dorpen collectief besloten te stoppen met meisjesbesnijdenis door het tekenen van een officiële verklaring. Vaak vindt dit tekenen plaats rond 6 februari, de internationale dag tegen meisjesbesnijdenis (international zero tolerance day). In Kati is meisjesbesnijdenis echter nog niet helemaal verdwenen en bovendien zijn er nog duizenden dorpen die voorlichting nodig hebben.

Tweede campagnegroep

Om die reden is in 2012 een tweede campagnegroep opgericht om campagne te voeren in andere delen van de geboorteregio van de oprichtster. Deze groep heet Mousso Dambé (vertaald: De waardigheid van de vrouw). Het is in Mali echter moeilijk om aan financiering voor haar activiteiten te komen. De overheid geeft wel trainingen, maar geen subsidie. Om deze reden is Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis opgericht. Het doel van de stichting is om in Nederland fondsen te werven en daarmee in eerste instantie het preventiewerk in Mali te financieren. Onze steun zal dan ook allereerst op Mousso Dambé gericht zijn.

Anno 2019

Mousso Dambé doet momenteel onderhoudswerk in de stad Kati. In deze stad is al voorlichting gegeven door Tagnè, maar het is belangrijk om de boodschap levend te houden. Hiertoe bezoekt Mousso Dambé iedere maand alle gezondheidscentra in de wijken van Kati. Zij doet dit, omdat zij nog geen middelen heeft om naar dorpen te reizen. Dit laatste is echter wel haar wens.

Contact

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis

Boslaan 42
9801 HH Zuidhorn

Kamer van Koophandel nr: 02074062

Bankrekeningnr: NL 33 INGB 0009 1565 17 ​​
Tel: 06-2556 4656/06-5257 0336

stopvgv@gmail.com

  • Black Facebook Icon

© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com