meer over het project

'Voorlichting in 10 dorpen'

Dit is een project van campagnegroep Mousso Dambé dat in overleg met ons is samengesteld. Haar doel is om voorlichting te geven in 10 dorpen in het departement Nèguèla bij Kati, in Mali. Kati is een snel groeiende stad dichtbij Bamako, de hoofdstad van Mali.

In deze 10 dorpen wonen 25.000 mensen, waarvan 6.300 meisjes die beschermd kunnen worden door dit project. In Nèguèla is nooit voorlichting gegeven. Dit betekent dat 100% van de meisjes die nu geboren worden, besneden worden. De prevalentie van meisjesbesnijdenis hier wordt, vanwege het ontbreken van voorlichting, geschat op 100%. Het project heeft als doel om dit percentage in één jaar tijd terug te brengen naar 70%.

Hoe

De campagnegroep, bestaande uit 9 personen, bezoekt ieder dorp 1 keer per maand om voorlichting te geven en 2 keer per jaar voor een evaluatie. De medewerkers hebben ieder een specifieke taak in de uitvoering van het project. Zo zijn er 4 voorlichters, is er 1 projectleider, 1 coördinator, 1 evaluator en zijn er 2 facilitaire medewerkers. Tijdens het voorlichtingsbezoek worden verschillende thema’s behandeld, zoals de geslachtsorganen van de vrouw en de man, het nut van de verschillende onderdelen van deze organen, het proces van de reproductie, de besnijdenis zelf, de mogelijke gevolgen, etc. Uiteraard worden de dorpelingen gemotiveerd om te stoppen met meisjesbesnijdenis.

Team
In ieder dorp wordt een team van dorpsbewoners gevormd. Dit team wordt op haar beurt opgeleid om de informatie voor de dorpelingen levendig te houden. Het team fungeert als schakel tussen de campagnegroep en de dorpelingen. Na ca. 5 jaar, als Mousso Dambé vertrokken is, zet het dorpsteam het werk voort.

Wat is nodig voor het project

Er is behoefte aan apparatuur voor de projectie van beelden (o.a. 1 laptop, 1 beamer, scherm, geluidsboxen, verlengsnoeren, etc.) en vervoermiddelen. Daarnaast zijn er middelen nodig om via lokale radiostations PR te kunnen doen, en om medewerkers een onkostenvergoeding te kunnen geven. Dit stelt hen in staat om tijdens hun verblijf in de dorpen het thuisleven te organiseren.

Kosten van het project

Deze bedragen € 19.820 (afgerond). Het project heeft een looptijd van een jaar. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Oproep voor donaties

U kunt ons project meefinancieren door uw gift over te maken naar onze bankrekening, een online donatie via deze site (via Geef.nl | Stichting GeefGratis) te doen, of rechtstreeks contact met ons te zoeken.

Behaalde resultaten
Tijdens en na afloop van het project informeren wij u via deze site over de behaalde resultaten.

Contact

Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis

Boslaan 42
9801 HH Zuidhorn

Kamer van Koophandel nr: 02074062

Bankrekeningnr: NL 33 INGB 0009 1565 17 ​​
Tel: 06-2556 4656/06-5257 0336

stopvgv@gmail.com

  • Black Facebook Icon

© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com